Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj

Z epidemijo se je življenje spremenilo. Tudi v naši ambulanti smo delo prilagodili novim zahtevam. Za vašo in našo varnost je potrebno, da pridete na pregled ZDRAVI ter prinesete izpolnjen VPRAŠALNIK  o vašem zdravstvenem stanju. Varnostni ukrepi zahtevajo izpolnjen PCT pogoj, nošenje zaščitne obrazne maske v prostorih ambulante ter upoštevanje higiene rok in kašlja.

Psihoterapije in hipnoterapije izvajamo osebno z ustreznimi ukrepi ali na vašo željo on-line ( Skype, Messenger, Viber).

 

SAMOPLAČNIŠKE AMBULANTE:
Termini za samoplačniške storitve so po dogovoru. Naročanje za vse samoplačniške storitve je možno tudi preko e-pošte.

KONCESIJSKA AMBULANTA:

Navedeni elektronski naslov je namenjen izključno elektronskemu naročanju pacientov na zdravstvene storitev. Vljudno naprošamo, da pacienti na ta elektronski naslov ne pošiljajo sporočil z drugo vsebino (primeroma sporočanje simptomov, prošnje po zdravstvenem nasvetu, postavljanje vprašanj o zdravljenju itd.) Elektronska sporočila, ki po vsebini niso naročanje na zdravstvene storitve, ne bodo obravnavana s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti! V primeru nujnih stanj ali življenjske ogroženosti se obrnite na telefonsko številko 112.

Za pregled ter izdajo napotnic in receptov je potrebno naročilo.

Čakalne dobe v koncesijski ambulanti za že opredeljene pacientke:
– Prvi preventivni pregled: 30 – 90 dni
– Prvi pregled v nosečnosti: 7 – 30 dni
– Kurativni pregled: 0 – 7 dni

Pojasnilo za naročene pacientke v koncesijski ambulanti:
Čakalni čas v ambulanti znaša do 30 minut. Podaljša se za vse nenaročene pacientke. V času telefonskega naročanja so tudi posveti s sestro, z zdravnico pa le po dogovoru. V primeru, da smo zasedeni z delom, se na telefon ne moremo oglasiti. Spletno naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu ali osebno obiščite ambulanto. Prosimo za razumevanje.

Ambulanta sprejema nove pacientke. Število opredeljenih pacientk najdete na speltni strani ZZZS.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC – za Kranj je “Avgust Rebič (imenovan z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-3/2016/7 z 12.07.2016 za obdobje od 12.07.2016 do 11.07.2021), v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, e-pošta: avgust-rebic@nijz.si, Uradne ure: sreda od 12.00 do 20.00 ure, četrtek od 7.00 do 15.00 ure. Kontaktni podatki za naročanje: tel. številka: 04/201-7109” oz. link Zastopniki pacientovih pravic so dostopni na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS.

Naročite se

Navedeni elektronski naslov je namenjen izključno elektronskemu naročanju pacientov na zdravstvene storitev. Vljudno naprošamo, da pacienti na ta elektronski naslov ne pošiljajo sporočil z drugo vsebino (primeroma sporočanje simptomov, prošnje po zdravstvenem nasvetu, postavljanje vprašanj o zdravljenju itd.) Elektronska sporočila, ki po vsebini niso naročanje na zdravstvene storitve, ne bodo obravnavana s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti! V primeru nujnih stanj ali življenjske ogroženosti se obrnite na telefonsko številko 112.

Zaradi velikega števila elektronskih sporočil in telefonskih klicev ne uspemo sproti preverjati vseh elektronskih sporočil.

Kontaktirate nas lahko tudi po telefonu 059 051 600 v času ambulante:
v ponedeljkih 8,00-14,00
v sredah 7,30-12,30
v četrtkih 16,00-18,45.

Če potrebujete nujen posvet, vas prosimo, da vztrajate s telefonskim klicem.

Hvala za razumevanje.

Ambulanta Rodna